Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2048/36/2019/RK

Usnesení: 2048/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-19

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-19, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz