Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2050/36/2019/RK

Usnesení: 2050/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-21

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-21, př. 1 a RK-36-2019-21, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz