Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2051/36/2019/RK

Usnesení: 2051/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-22

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-22, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz