Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2052/36/2019/RK

Usnesení: 2052/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-23

Rada kraje
jmenuje

členy hodnotící komise pro vyhodnocení 12. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“: 

  • Milena Kalvachová – Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Michala Malát – Johnson & Johnson, s. r. o.
  • Martina Šochmanová – Česká asociace sester, o. s.
  • Soňa Měrtlová – Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví
  • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic
  • Vladimír Novotný – náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví
  • David Marx – Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz