Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2053/36/2019/RK

Usnesení: 2053/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-24

Rada kraje
stanoví

maximální výši platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní lékařské pohotovosti v částce 550 Kč/hod.;

ukládá

ředitelům zřizovaných nemocnic uzavřít smluvní vztah s maximální platbou na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby ve výši 550 Kč/hod., která bude hrazena poskytovatelům v oboru zubní lékařství od 1. 1. 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz