Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2054/36/2019/RK

Usnesení: 2054/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-25

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICÉ PÉČE 2020 dle materiálu RK-36-2019-25, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz