Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2055/36/2019/RK

Usnesení: 2055/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-26

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 395 038 Kč (ÚZ 35019); 
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
  •    Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 75 040 Kč
  •    Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 22 780 Kč
  •    Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 38 048 Kč
  •    Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč
  •    Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 94 170 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta; 

  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 19 095 Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 19 095 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz