Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2057/36/2019/RK

Usnesení: 2057/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-27

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-27, př. 1RK-36-2019-27, př. 3, RK-36-2019-27, př. 5 a RK-36-2019-27, př. 7 a smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-36-2019-27, př. 9.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz