Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2058/36/2019/RK

Usnesení: 2058/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-28

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením sedmi smluv o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-28, př. 1RK-36-2019-28, př. 2, RK-36-2019-28, př. 3, RK-36-2019-28, př. 4RK-36-2019-28, př. 5, RK-36-2019-28, př. 6RK-36-2019-28, př. 7.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz