Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2060/36/2019/RK

Usnesení: 2060/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-30

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 500 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  500 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; 
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč na dokrytí nákladů spojených s výzkumnou činností, výstavní činností a obnovou výpočetní techniky;
  • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč, z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;

stanoví

u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 500 000 Kč;
  • řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 500 000 Kč nejpozději do 5. 12. 2019.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz