Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2061/36/2019/RK

Usnesení: 2061/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-31

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2143 – Cestovní ruch, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 640 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  640 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; 
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč na dokrytí nákladů, které organizace použila na předfinancování a spolufinancování projektů „Hudba nezná hranice“ a „Činnost Vysočina Film Office v roce 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
  • aktualizaci plánu oprav a čerpání fondu investic na rok 2019 u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace;

stanoví

u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci ve výši 640 000 Kč;
  • řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 640 000 Kč nejpozději do 5. 12. 2019.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz