Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2062/36/2019/RK

Usnesení: 2062/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-32

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2019-32, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz