Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2064/36/2019/RK

Usnesení: 2064/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-88

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02718.0001 dle materiálu RK-36-2019-88, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz