Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2065/36/2019/RK

Usnesení: 2065/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-34

Rada kraje
pověřuje

odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019;

ukládá

odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2020 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz