Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2066/36/2019/RK

Usnesení: 2066/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-35

Rada kraje
souhlasí

s přidělením platební karty členům zastupitelstva kraje a zaměstnancům kraje uvedeným v části návrh řešení tohoto materiálu RK-36-2019-35.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz