Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2067/36/2019/RK

Usnesení: 2067/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-36

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-36, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz