Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2068/36/2019/RK

Usnesení: 2068/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-37

Rada kraje
souhlasí

s bezúplatným převodem Hydromasážní vany PRIMO, rok pořízení 2002, pořizovací cena 331 486 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč, Domovu ve Zboží, příspěvkové organizaci, Zboží 1, 58291 Světlá nad Sázavou, IČO 60128097.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz