Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2069/36/2019/RK

Usnesení: 2069/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-38

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podat projektovou žádost "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost do výzvy 03_15_007.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz