Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2070/36/2019/RK

Usnesení: 2070/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-39

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí předložení projektové žádosti "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č.  03_15_007.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz