Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2071/36/2019/RK

Usnesení: 2071/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-40

Rada kraje
schvaluje

1. Žádost o změnu projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-36-2019-40

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz