Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2072/36/2019/RK

Usnesení: 2072/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-41

Rada kraje
schvaluje

5. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-36-2019-41;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz