Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2073/36/2019/RK

Usnesení: 2073/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-42

Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-42, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz