Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2075/36/2019/RK

Usnesení: 2075/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-44

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2019-44, př. 3;
  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, 4350 Domovy pro seniory společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., IČO: 08169306, ve výši 1 973 000 Kč na financování sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-44, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2019-44, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz