Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2076/36/2019/RK

Usnesení: 2076/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-45

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-45, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz