Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2077/36/2019/RK

Usnesení: 2077/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-46

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-36-2019-46, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz