Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2079/36/2019/RK

Usnesení: 2079/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-48

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 520 654 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 520 654 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3133 – Dětské domovy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 33 710 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy) o částku 33 710 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 554 364 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červenec-prosinec 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů (520 654 Kč) a k pokrytí zvýšených účetních odpisů nemovitého majetku (33 710 Kč);
  • zvýšení závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" o částku 33 710 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 z důvodu navýšení účetních odpisů nemovitého majetku;

ukládá

odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 ve výši 33 710 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz