Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2080/36/2019/RK

Usnesení: 2080/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-49

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám v celkové výši 408 312 Kč na podporu monitorování kvality vzdělávání žáků a žákyň středních škol dle materiálu RK-36-2019-49, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz