Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2082/36/2019/RK

Usnesení: 2082/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-51

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051) ve výši 109 498,22 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 109 498,22 Kč na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz