Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2084/36/2019/RK

Usnesení: 2084/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-53

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 190 240 Kč dle materiálu RK-36-2019-53, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz