Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2085/36/2019/RK

Usnesení: 2085/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-54

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu nákladů (vč. mzdových) souvisejících s realizací projektu „Gastroakademie" v celkové výši 300 297 Kč dle materiálu RK-36-2019-54, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz