Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2087/36/2019/RK

Usnesení: 2087/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-56

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-36-2019-56, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-56, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz