Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2089/36/2019/RK

Usnesení: 2089/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-58

Rada kraje
vyhlašuje

2. ročník soutěžní přehlídky „Lego Robot“;

schvaluje

propozice soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz