Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2090/36/2019/RK

Usnesení: 2090/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-59

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Sportovec Kraje Vysočina 2019;

pověřuje

  • OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
  • OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz