Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2091/36/2019/RK

Usnesení: 2091/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-60

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Učitel Vysočiny 2020;

pověřuje

  • OŠMS k zajištění organizační a finanční stránky ankety;
  • OŠMS a OSH organizací slavnostního předávání ocenění učitelkám/učitelům;

jmenuje

hodnotící komisi ankety Učitel Vysočiny 2020 ve složení: 

  • radní pro školství Kraje Vysočina – Ing. Jana Fialová, MBA – předsedkyně komise
  • náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina – Ing. Jana Fischerová, CSc.
  • předsedkyně VVVZ Zastupitelstva Kraje Vysočina – Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
  • zástupce ČŠI – PaedDr. Jaroslava Rybová
  • zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA – Mgr. Jiří Forman
  • zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR – Mgr. Vlastimil Čepelák
  • zástupce Vysočina Education – Mgr. Roman Křivánek.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz