Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2092/36/2019/RK

Usnesení: 2092/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-61

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-61, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-36-2019-61, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz