Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2094/36/2019/RK

Usnesení: 2094/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-63

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků par. č. 4261/1 a par. č. 4261/57, dle geometrických plánů č. 2672-604/2015 a č. 2689-124/2015, vše v k. ú. Moravské Budějovice, mezi Krajem Vysočina, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle materiálu RK-36-2019-63, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz