Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2099/36/2019/RK

Usnesení: 2099/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-68

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2019-68, př. 1 a RK-36-2019-68, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz