Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2100/36/2019/RK

Usnesení: 2100/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-69

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o výměře 23 m2  odděleného GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č.  815/10 v k.ú. Trhonice a dále pozemku par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 odděleného GP č. 291,598-86/2019 z pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem  pozemek par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o  výměře 23 m2  oddělený GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č. 815/10 v k. ú. Trhonice a dále pozemek par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělený GP č. 291,598-86/2019 z  pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz