Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2101/36/2019/RK

Usnesení: 2101/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-70

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně osoby vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a  společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle materiálu RK-36-2019-70, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz