Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2102/36/2019/RK

Usnesení: 2102/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-71

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o  výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-36-2019-71, př. 1, RK-36-2019-71, př. 2, RK-36-2019-71, př. 3, RK-36-2019-71, př. 4, RK-36-2019-71, př. 5, RK-36-2019-71, př. 6 a RK-36-2019-71, př. 7.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz