Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2104/36/2019/RK

Usnesení: 2104/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-73

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 o účelovou dotaci z IROP ve výši 63 405 799,79 Kč; 

  • převod přijaté dotace ve výši 63 405 799,79 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz