Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2105/36/2019/RK

Usnesení: 2105/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-74

Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 214 798,35 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: 

  • II/405 Brtnice: konečný zůstatek ve výši 6 843,59 Kč
  • II/405 Příseka - obchvat: konečný zůstatek ve výši 94 297,45 Kč
  • II/129 Březina – most ev. č. 129-003: konečný zůstatek ve výši 84 832,98 Kč
  • II/405 Zašovice - Okříšky: konečný zůstatek ve výši 28 824,33 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz