Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2106/36/2019/RK

Usnesení: 2106/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-75

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-36-2019-75, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz