Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2107/36/2019/RK

Usnesení: 2107/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-76

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-36-2019-76, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-36-2019-76, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz