Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2108/36/2019/RK

Usnesení: 2108/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-77

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Dohody o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy" dle materiálu RK-36-2019-77, př. 1Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz