Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2110/36/2019/RK

Usnesení: 2110/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-79

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-36-2019-79, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz