Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2111/36/2019/RK

Usnesení: 2111/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-80

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 68 827,88 Kč (2 692,27 €).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz