Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2112/36/2019/RK

Usnesení: 2112/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-81

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 17 170,22 Kč (671,63 €).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz