Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2113/36/2019/RK

Usnesení: 2113/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-82
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz