Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2114/36/2019/RK

Usnesení: 2114/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-83

Rada kraje
souhlasí

  • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-36-2019-83, př. 4 a RK-36-2019-83, př. 6;
  • s uzavřením kupní smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-83, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz